Gå til hovedinnhold Gå til søk

Din lokale regnskapsfører
på Helgeland

Kunnskap ・ Samarbeid ・ Kvalitet

Våre tjenester

Vi samarbeider med små og store kunder innen ulike bransjer, og kan tilby varierte tjenester og spisset kompetanse tilpasset akkurat din bedrift. Vi har dedikerte team og ansatte – og vi er ligger langt fremme i skoene når det gjelder løsninger.

Vi er nysgjerrige, kvalitetsbevisste – og ønsker å se deg lykkes! Er du nysgjerrig på hva vi kan tilby deg og din bedrift?

Aktuelt

Følg gjerne våre nyheter, tips og triks og aktuelle saker.

Årshjul

Det kan være mange frister å huske på og forholde seg til. Følg gjerne vårt årshjul for en oversikt.

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

Ofte stilte spørsmål

Vi holder oss oppdatert på gjeldende lover og regler, og ønsker å hjelpe deg med små og store spørsmål.

 • Regnskapsfører og revisor jobber for å sikre kvalitet i den finansielle rapporteringen, men på ulike måter. Regnskapsfører utarbeider regnskapet, mens revisor kontrollerer det.

  Regnskapsfører jobber for bedriften, og sørger for at denne får et korrekt regnskap i henhold til gjeldende lover og regler. Regnskapsfører forholder seg til foretakets ledelse og administrasjon og er gjerne i løpende dialog med foretaket. Revisor rolle er uavhengig, hvor de jobber med å bekrefte informasjonen i regnskapet ovenfor foretakets eiere og andre brukere av regnskapet.

  I noen tilfeller kan de samme tjenestene utføres av både regnskapsfører og revisor. Dette gjelder gjerne tjenester som er utenfor regnskapsførsel og revisjon, eksempelvis årsoppgjør og ulike bistandsoppdrag.

 • Ja, det kan du – men du bør ha god kjennskap til gjeldende regelverk, frister og kunne holde deg oppdatert for å kunne gjøre det på en god måte.

  Det kan være mye å vinne på å sette jobben bort til en regnskapsfører. Trygghet, kompetanse, og tid – tid du kan bruke på andre områder av driften. Vi tilbyr også en løsning for de som ønsker en kombinasjon, med mulighet for å kunne gjøre mer selv uten at det går på bekostning av trygghet. Regnskapsfører kan i slike tilfeller ha en kontrollfunksjon, passe fristene for deg og bistå med utarbeidelse av årsregnskap og skattemelding. Noen har også behov for bistand i forbindelse med oppstart eller andre forhold underveis, som ikke innebærer løpende regnskapsførsel.

  Vi tar gjerne en prat om din situasjon, ønsker og behov – og hvilke muligheter som finnes hos oss!

 • Ikke nødvendigvis – ikke alle foretak har revisjonsplikt. Reglene for revisjonsplikt varierer ut fra hvilken organisasjonsform foretaket har. For aksjeselskap og enkeltpersonforetak er hovedregelen at kriteriene nedenfor må være oppfylt for at foretaket ikke er revisjonspliktig:

  ・ Driftsinntektene er mindre enn 6 mill.  (siste regnskapsår)
  ・ Balansesum på mindre enn 23 mill.
  ・ Gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger 10 årsverk

  Morselskap kan fravelge revisjon dersom konsernet samlet oppfyller kriteriene ovenfor. Noen foretak har imidlertid revisjonsplikt selv om de oppfyller kriteriene. Valg og fravalg av revisjon skjer ikke automatisk, men er noe man må foreta seg.

  Lurer du på om ditt foretak er revisjonspliktig, eller har du behov for bistand i forbindelse med fravalg? Spør oss gjerne!

 • Ja, valget er ditt. Vi har kjennskap til og jobber i ulike systemer for våre kunder.

  Vårt foretrukne system er PowerOffice Go hvor vi har mesteparten av vår kundebase. Systemet er skybasert og du kan logge på fra hvor som helst, når som helst. Grensesnittet er enkelt og brukervennlig. Systemet kan kobles opp mot foretakets bankforbindelse, noe som forenkler regnskapsførselen. Poweroffice Go kan brukes av både regnskapsfører og foretaket, noe som gir alle en oppdatert og god oversikt over økonomien. Systemet gir mulighet for å tilpasse arbeidsfordelingen mellom bedrift og regnskapsfører.

  Ønsker du å vite mer – eller bytte system til Poweroffice Go? Vi kan gi deg en innføring, og eventuelt sørge for en «smooth» overgang for din bedrift!