Gå til hovedinnhold Gå til søk

Kompensasjonsordning 4

Du kan nå søke om tilskudd for periodene november 2021,
desember 2021, januar 2022 og februar 2022

Det er åpnet for å søke tilskudd for periodene november 2021, desember 2021, januar 2022 og februar 2022. Ordningen er ment å hjelpe de med vesentlig omsetningsfall som følge av koronasituasjonen. Formålet med ordningen er å unngå unødvendige konkurser og bevare norske arbeidsplasser gjennom koronakrisen.

Søknadsfristen for november 2021, desember 2021 og januar 2022 er 25.april 2022. Søknadsfristen for februar 2022 er 15.mai 2022.

Du finner informasjon om ordningen på https://kompensasjonsordning.brreg.no/ .
Her kan du blant annet finne ut av om ditt foretak oppfyller kriteriene for å få tilskudd, beregne omsetningstap og tilskuddsbeløp. 

Endringer

Det er noen endringer i ordningen fra og med november 2021. Vi presenterer noen av de vesentligste endringene som fremkommer på nettsidene til Kompensasjonsordningen for næringslivet. Besøk gjerne nettsiden deres for mer utfyllende informasjon, og oversikt over alle endringer.

・Det endres fra to-måneders tilskuddsperiode til månedlig periode. Selv om det nå er åpnet for å søke for november og desember 2021, gjelder månedlig periode også for januar og februar 2022.
・Tilskudd som er mottatt fra og med tilskuddsperiode november 2021 skal tilbakebetales før foretaket vedtar eller utbetaler utbytte, utdelinger eller andre disposisjoner slik det fremgår av forskriftens § 3a-3 andre ledd.
・Foretak som får overskudd på minst kr. 50 000 i det regnskapsåret tilskuddsperioden tilhører skal tilbakebetale mottatt tilskudd som overstiger dette.
Det er anledning til å hensyn ta underskudd i 2020 for overskuddsberegningen i 2021. Vi anbefaler deg å sette deg inn i Kompensasjonsordningens overskuddsberegning. Tilbakebetaling av tilskudd gjelder imidlertid ikke mottatt kompensasjon for varelager.
・Virksomheter som av smitteverntiltak var pålagt full skjenkestopp eller stengt av myndighetene kan søke om dekning for kostnader til tapt varelager for varer som gikk ut på dato eller ble forringet slik at de ikke kan selges. Anledning til å søke om tap av varelager gjelder for perioden desember 2021 og januar 2022.
・Øvre grenser for tilskudd er endret. Vi anbefaler deg å sette deg inn i disse.

Dokumentasjon

Kompensasjonsordningen har omfattende krav til oppstilling og dokumentasjon. Den som søker må sørge for å sette deg inn i hvilke regler som gjelder for kompensasjonsordningen, endringer, og nødvendig dokumentasjon som må være på plass. Vi er bistår våre kunder i å søke om kompensasjon.


Viktige datoer – søknadsperioder:
Søknadsperiode for november og desember 2021 er i perioden
28. januar til 25. april 2022.
Søknadsperioden for januar 2022 er i perioden 15.februar til 25.april 2022.
・Søknadsperioden for februar 2022 er i perioden 15.mars til 15.mai 2022.


Nyttige lenker

・Kompensasjonsordningen for næringslivet: 
https://kompensasjonsordning.brreg.no/

・Informasjon om kompensasjonsordning 4 fra Regnskap Norge:
 https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-4–regelverk-pa-plass-og-soknadsportal-apnet/