Gå til hovedinnhold Gå til søk

Vi støtter ny flyplass

Vekst, rekruttering og økt bolyst betyr mye for oss!

Sammen drar vi lasset


Vekst, rekruttering og økt bolyst betyr mye for oss.

Vi støtter derfor ny flyplass med kr. 150 000. Vi utfordrer samtidig aktører i egen bransje og alle andre som ønsker utvikling til å bidra. Vi blir ikke mer interessante som by uten at vi drar lasset sammen.

En stor flyplass for Helgeland


Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS er næringslivets, regionens og Rana Kommunes verktøy for i samarbeid med Avinor og myndighetene å etablere ny flyplass. Vi er enige med Polarsirkelen Lufthavnutvikling om at en ny flyplass vil skape vekst og økt folketall i regionen. Vi takker Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS og alle involverte for innsatsen som er lagt ned i prosjektet.

På deres nettside viser de til hva en ny flyplass kan bety for din bedrift:
・Store besparelser i reisekostnader
・Kortere reisetid og reisevei
・Bedre tilgang til markedet
・Økt bolyst og attraktivitet som region
・Enklere og bredere tilgang på fagpersonell
・Lettere å skape nye arbeidsplasser
・Forventning om kraftig regional vekst

Du kan lese mer om Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS her:
https://www.lufthavnutvikling.no/

Ønsker du å bidra i næringslivets spleiselag? 
https://www.lufthavnutvikling.no/hjem/spleiselag