Gå til hovedinnhold Gå til søk

Våre tjenester

Regnskap og årsoppgjør

Løpende regnskapsførsel
Et løpende ajourført regnskap vil hjelpe deg til å ha best mulig kontroll på driften av selskapet ditt. Vi legger til rette for at fakturaflyten blir så effektiv og enkel som overhodet mulig, og at oppgjøret av fakturaene går til rett tid uten unødvendig dobbeltarbeid. Samtidig ser vi til at fakturaene blir avgiftsmessig riktig behandlet, og at regnskapet er forsvarlig avstemt og dokumentert.

Økonomisk rapportering
Når perioderegnskapet er ferdigstilt med all nødvendig dokumentasjon og avstemming, kan dere selv enkelt hente ut rapportene i økonomisystemet. Eventuelt kan vi lage en egen rapportpakke til dere, med avtalte nøkkeltall, forholdstall, avdelinger, prosjekter og kommentarer til regnskapet. På forhånd blir vi enige om hva som er et fornuftig rapporteringsintervall.

Offentlig rapportering
Vi bistår med den pliktige rapportering til det offentlige.

Årsoppgjør
Årsoppgjøret er det økonomiske sluttproduktet av fjorårets aktivitet. Regnskapspliktige foretak er pålagt å utarbeide og offentliggjøre årsregnskapet, mens skattepliktige foretak er pålagt å utarbeide og sende inn skattemelding. I praksis vil et AS som hovedregel være pliktig til å sende inn både årsregnskap og skattemelding. Vi bistår med utarbeidelsen av årsregnskap og skattemelding innenfor avtalte frister.

Lønn og personal

Lønnskjøring
Du kødder ikke med lønna til folk. Vi bidrar til at rett lønn utbetales til rett tid. Før vi går i gang med oppdraget går vi sammen gjennom rutinene slik at lønnsgrunnlaget fremkommer med størst mulig grad av effektivitet og presisjon. For større bedrifter kan det være fornuftig med et årshjul, som vi gjerne bidrar med å utforme.

Reise og utlegg
Det er en rekke formalkrav som må ivaretas når reiser og utlegg skal refunderes til de ansatte. Vi bidrar slik at dere overholder kravene på en effektiv måte, fortrinnsvis gjennom egen app tilknyttet økonomisystemet.

Time- og fraværsregistrering
For bedrifter som timelønner sine ansatte og/eller fakturerer etter medgått tid, er det avgjørende med gode systemer for time- og fraværsregistrering. Mange bransjer er lovpålagt å ha tilfredsstillende systemer for å dokumentere tid. Vi kan bistå med etablering og videreutvikling av rutiner og systemer.

AA-register
Vi sørger for at bedriftens plikter overfor lovpålagt rapportering til AA-registeret blir overholdt.

NAV
NAV er en viktig støttespiller for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Som arbeidsgiver må dere forholde dere til de krav som NAV setter, blant annet når det kommer til oppfølging av sykemeldte arbeidstakere. Vi samarbeider med dere slik at dialogen med NAV blir så effektiv og god som mulig.

Oppfølging av forsikrings- og pensjonsordninger
Manglende oppfølging av forsikrings- og pensjonsordninger kan ha store konsekvenser både for din bedrift og dine ansatte. Vi kan bistå med løpende ajourhold av bedriftens ordninger mot forsikrings- og pensjonstilbydere.

Fakturering og innfordring

Fakturering
Enten du fakturerer på bakgrunn av fastpris-avtaler eller på timebasis kan vi bistå deg med å etablere mest mulig effektive og kvalitetssikre rutiner for å sikre tidsriktig og fullstendig fakturering. Gode faktureringsrutiner lønner seg alltid! Vi kan også bistå med å sende ut fakturaene i de avtale distribusjonskanalene.

Innfordring
Vi kan bistå med å følge opp ditt utestående. I Poweroffice Go har vi mulighet til å sende automatiske purringer på avtalte tidspunkt. Vi kan også være ditt kontaktledd mot inkassoselskap dersom du ønsker det.