Gå til hovedinnhold Gå til søk

Management for hire – Bedriftsrådgivning

Management for hire

Har du et kortsiktig eller langsiktig behov for å leie inn en bedriftsrådgiver, CFO/økonomisjef, regnskapssjef eller controller? Vi har ansatte med bred erfaring fra revisjon, rådgivning, finans, regnskapsførsel, økonomiledelse og prosjektkontroll. Ta kontakt med vår leder for rådgivning og salg, Thomas Nilssen, for en nærmere presentasjon av våre ansatte og hva vi kan levere for å tilfredsstille dine krav og behov.

Stiftelse og etablering

Har du en gründer i magen eller trenger litt hjelp med å stifte ditt selskap? Vi kan bistå med alt fra stiftelsesdokumenter, bankforbindelse til mva-registrering. Vi gjennomgår også gjerne forretningsideen din og kan være til hjelp med å etablere den økonomiske modellen bak selskapet.

Budsjetter og prognoser

En god prognose for tiden fremover og et gjennomtenkt budsjett, kan være et nødvendig og godt styringsverktøy. Vi har god erfaring med oppsett av alt av kalkyler og resultat-, balanse- og kontantstrømrapporter, og kan bistå deg og din bedrift i utformingen av disse. Med deres informasjon om selskapet og de rette antagelsene, blir rapportene svært gode styringsverktøy for din bedrift.

Styrearbeid

Utforming av protokoller og gjennomføring av styrearbeid kan for mange være tidkrevende og komplisert.  I tillegg kan det være vanskelig å navigere i hva som skal rapporteres og hvilke krav som stilles til et styre. Vi har erfaring som både styreledere, styremedlem og styrets rådgiver, og kan være en god partner for ditt styre, samt bistå med styrets plikter.

Annen økonomisk rådgivning

・Omdannelser
・Økonomiske analyser, KPI’er og benchmarking
・Verdsettelse
・Bistand med skatte- og merverdiavgiftsspørsmål
・Valg av regnskapsspråk, f.eks. IFRS
・Bistand med utarbeidelse av Excel-baserte modeller og rapporter
・Og mye annet

 

Thomas Nilssen

Leder consulting